Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2436360 obálek a 678532 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Železnice a evropská dopravní politika - ideje, strategie, nástroje a jejich aplikace

Autor: Martin Kvizda, Tomáš Paleta
ISBN: 9788021090996
NKP-CNB: cnb003072355
OKCZID: 128099796

Citace (dle ČSN ISO 690):
KVIZDA, Martin. Železnice a evropská dopravní politika - ideje, strategie, nástroje a jejich aplikace. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 169 stran. Železniční reformy, sv. 6.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (3.239.118...)