Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2117721 obálek a 525011 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Metalurgická produkční sféra na Českomoravské vrchovině v závěru přemyslovské éry

ISBN: 9788021092266
NKP-CNB: cnb003080255
OKCZID: 128088659

Citace (dle ČSN ISO 690):
HRUBÝ, Petr. Metalurgická produkční sféra na Českomoravské vrchovině v závěru přemyslovské éry. Vydání první. Brno: Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, 2019. 260 stran. Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae =, Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 487.
Zdroj:


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

Československá bibliografická databáze


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.235.77...)
 
 
 

Seznam literatury