Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2181015 obálek a 541561 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

In varietate concordia: soubor vědeckých statí k poctě prof. Vladimíra Týče

Autor: Tereza Kyselovská, David Sehnálek, Naděžda Rozehnalová, Martin Škop, Klára Drličková, Radim Charvát, Filip Křepelka, Jiří Malenovský, Zdeněk Nový, Ondřej Svaček, Kateřina Uhlířová, Jiří Valdhans, Petr Mrkývka, Michal Radvan
ISBN: 9788021093324
OKCZID: 128195375

Citace (dle ČSN ISO 690):
KYSELOVSKÁ, Tereza, ed., SEHNÁLEK, David, ed. a ROZEHNALOVÁ, Naděžda, ed. In varietate concordia: soubor vědeckých statí k poctě prof. Vladimíra Týče. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 530 stran. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity ; svazek č. 651 =, Acta Universitatis Brunensis. Iuridica ; vol. 651., Scientia.
Zdroj:


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (18.204.55...)