Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2912296 obálek a 880764 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Ius honorarium - římské magistratury a jejich činnost : sborník z konferenceAutor: Pavel Salák, Lucie Mrázková
ISBN: 9788021094475
OKCZID: 128285073

Citace (dle ČSN ISO 690):
SALÁK, Pavel, ed. a MRÁZKOVÁ, Lucie, ed. Ius honorarium - římské magistratury a jejich činnost: sborník z konference. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 146 stran. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity ; sv. č. 673 =, Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; sv. č. 673., Scientia.


Anotace

 

Publikace se věnuje praetorskému právu, které tvořilo jeden z hlavních pramenů římského práva. Právě skrze ius honorarium bylo možno jinak průměrně rigidní ius civile přizpůsobovat měnícím se společenským poměrům. Publikace není s to postihnout ius civile jako celek, nicméně může alespoň částečně poskytnout obraz jeho významu. Kniha je zdarma, hradíte náklady na logistiku a skladování ve výši 50 Kč včetně DPH za 1 kus.


Dostupné zdroje

Nakladatelství Masarykovy univerzity


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)