Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2918734 obálek a 883945 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Autonomie vůle zůstavitele podle občanského zákoníku z historické perspektivyAutor: Pavel Salák, Radek Černoch, Ondřej Horák
ISBN: 9788021094741
NKP-CNB: cnb003173030
OKCZID: 128290429

Citace (dle ČSN ISO 690):
SALÁK, Pavel. Autonomie vůle zůstavitele podle občanského zákoníku z historické perspektivy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 185 stran. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity ; sv. č. 670 =, Acta Universitatis Brunensis. Iuridica ; vol. 670., Scientia.


Anotace

 

Autonomie vůle je stěžejním principem dědického práva, neboť umožňuje lépe volit pokračovatele, který bude zárukou, že hodnoty, které zůstavitel vytvořil, budou nadále zachovány a rozvíjeny. V římském právu vznikla řada institutů, jež rozvíjely tento princip. Ty později převzaly kontinentální občanské zákoníky. V letech 1950 -1989 (respektive 2013) byl princip autonomie vůle u nás výrazně oslaben, řada těchto institutů byla opuštěna, omezena, či pokřivena. Často tak upadly v zapomnění a k řadě z nich ani neexistuje judikatura (např. Falcidiánská kvarta).Většina badatelů se problematice věnuje jen na základě současného práva, což vede k neuspokojivosti jejich závěrů. Proti tomu navrhovatelé díky svým znalostem mohou zprostředkovat současné praxi poznání rozsáhlé kazuistiky římských právníků k dědickému právu. Díky znalosti německého jazyka jsou pak schopni postihnout i další vývoj těchto institutů v zákonících, jež nejvíce ovlivnily NOZ (tj. zejména ABGB, BGB, ZGB). Cílem projektu je upozornit na možné problémy, jež současná úprava přináší, pomoci najít jejich řešení a předcházet jim.   Kniha je zdarma, hradíte náklady na logistiku a skladování ve výši 50 Kč včetně DPH za 1 kus.


Dostupné zdroje

Nakladatelství Masarykovy univerzity


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)
 
 
 

Seznam literatury