Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2323171 obálek a 585616 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Diferenciální diagnostika

Autor: Miroslav Souček, Ivan Čapov
ISBN: 9788021095830
NKP-CNB: cnb003237780
OKCZID: 128450137

Citace (dle ČSN ISO 690):
SOUČEK, Miroslav. Diferenciální diagnostika. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 223 stran.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (3.227.0...)