Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2920192 obálek a 884640 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Nové jevy v ekonomické kriminalitě : sborník příspěvků z mezinárodní konferenceAutor: Marek Fryšták, Eva Brucknerová
ISBN: 9788021096790
OKCZID: 128438955

Citace (dle ČSN ISO 690):
FRYŠTÁK, Marek, ed. a BRUCKNEROVÁ, Eva, ed. Nové jevy v ekonomické kriminalitě: sborník příspěvků z mezinárodní konference. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 240 stran. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity ; sv. č. 687 =, Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; sv. č. 687., Scientia.


Anotace

 

Sborník příspěvků z konference zaměřené na ekonomickou kriminalitu z pera českých, slovenských a polských autorů. Příspěvky se zabývají jak vývojem hospodářské a majetkové kriminality, tak vybranými trestnými činy spojenými a ekonomickou kriminalitou, odpovědností právnických osob, problematikou vyšetřování a dokazování hospodářských a majetkových trestných činů, problematikou související se správou majetku, zajišťováním majetku v souvislosti s trestním řízením včetně problematiky zvyšování hranice škody pro posouzení trestní a správní odpovědnosti. Kniha je zdarma, hradíte náklady na logistiku a skladování ve výši 50 Kč včetně DPH za 1 kus.


Dostupné zdroje

Nakladatelství Masarykovy univerzity


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)