Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2920505 obálek a 884738 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

VIII. česko-slovenské právněhistorické setkání doktorandů a postdoktorandů : (sborník z konference)Autor: Jaromír Tauchen
ISBN: 9788021097216
OKCZID: 128450804

Citace (dle ČSN ISO 690):
TAUCHEN, Jaromír, ed. VIII. česko-slovenské právněhistorické setkání doktorandů a postdoktorandů: sborník z konference. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 396 stran. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity ; sv. č. 693 =, Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; sv. č. 693., Scientia.


Anotace

 

Sborník je publikačním výstupem z konference VIII. česko-slovenského setkání doktorských studentů a postdoktorandů oboru právní historie a římského práva. Kniha je zdarma, hradíte náklady na logistiku a skladování ve výši 50 Kč včetně DPH za 1 kus.


Dostupné zdroje

Nakladatelství Masarykovy univerzity


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)