Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2671637 obálek a 807027 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Protistátní trestné činy včera a dnes : sborník z konferenceAutor: Jaromír Tauchen, Radek Černoch, David Kolumber, Ladislav Vojáček, Josef Kuchta, Eva Brucknerová
ISBN: 9788021099753
OKCZID: 128721044

Citace (dle ČSN ISO 690):
TAUCHEN, Jaromír, ed. Protistátní trestné činy včera a dnes: sborník z konference. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 341 stran. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity ; sv. č. 716 =, Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; sv. č. 716., Scientia.


Anotace

 

Studie rozebírají protistátní trestnou činnost z hlediska dějin práva a rovněž současné právní úpravy.

Zdroj anotace: NKPPřidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)