Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2199216 obálek a 554337 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Co potřebují absolventi škol pro uplatnění na trhu práce

Autor: Miroslav Kadlec
Rok: 2000
ISBN: 9788021103634
NKP-CNB: cnb000888062
OKCZID: 110283529

Citace (dle ČSN ISO 690):
KADLEC, Miroslav. Co potřebují absolventi škol pro uplatnění na trhu práce. Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání :, Výzkumný ústav odborného školství :, Centrum pro studium vysokého školství, 2000, 69 s. Absolventi. ISBN 80-211-0363-9.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (52.3.228...)