Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2092511 obálek a 515409 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Základy počítačové typografie

Autor: Václav
Rok: 2001
ISBN: 9788021307650
NKP-CNB: cnb001003584
OKCZID: 110506265

Citace (dle ČSN ISO 690):
VOSTROVSKÝ, Václav. Základy počítačové typografie. Vyd. 1. Praha: ČZU PEF Praha ve vydavatelství Credit, 2001. 113 s.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky


Digitální objekty

Národní technická knihovna
Česká Digitální knihovnaAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (35.168.111...)