Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2196892 obálek a 553106 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Projektové řízení: (softwarová podpora)

Autor: Langrová, Pavlína, Šubrt, Tomáš, Česká zemědělská univerzita v Praze
Rok: 2004
ISBN: 9788021311954
NKP-CNB: boa001-mzk01000756933
OKCZID: 110460510

Citace (dle ČSN ISO 690):
LANGROVÁ, Pavlína. Projektové řízení II. Vyd. 1. V Praze: Česká zemědělská univerzita, Provozně ekonomická fakulta, 2004. 62 s.


Digitální objekty

Moravská zemská knihovna
Národní knihovna České republikyAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (18.207.106...)