Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2161034 obálek a 531866 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

100 let historie zemědělské univerzity v Praze

Autor: Česká zemědělská univerzita v Praze
Rok: 2006
ISBN: 9788021314559
NKP-CNB: cnb001644191
OCLC Number: (OCoLC)85545305
OKCZID: 110567880

Citace (dle ČSN ISO 690):
Česká zemědělská univerzita v Praze. 100 let historie zemědělské univerzity v Praze. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2006, 111 s. ISBN 80-213-1455-9.
Zdroj:


Digitální objekty

Moravská zemská knihovna
Národní knihovna České republiky
Česká Digitální knihovnaAnotace

 

Pěkně obrazově vypravená publikace popisuje historii výuky zemědělského oboru na pražských vysokých školách. V roce 1906, významném roce školy, došlo k ustanovení zemědělského oboru na pražské technice. V roce 1952 vznikla samostatná Vysoká škola zemědělská, která získala v 60. letech 20. století novou budovu v Praze 6 Suchdole (architekt Jan Čejka). Publikace přináší informace o všech fakultách školy včetně seznamů kateder, děkanů fakulty a studijních oborů. V závěru je představen i školní lesní a zemědělský podnik. Na konci najdeme shrnutí v anglickém jazyce.

Zdroj anotace: Městská knihovna v PrazeDostupné zdroje

Můj antikvariát


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (34.238.190...)