Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2390480 obálek a 597931 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Systém a správa daní v ČR

Autor: Gabriela Kukalová, Lukáš Moravec, Marta Šulcová-Seidlová
ISBN: 9788021329287
NKP-CNB: cnb003073728
OKCZID: 128037995

Citace (dle ČSN ISO 690):
KUKALOVÁ, Gabriela. Systém a správa daní v ČR. Vydání třetí. V Praze: Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická fakulta, 2019. 181 stran.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (3.80.5...)