Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2241735 obálek a 563339 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Ochrana přírodních zdrojů v politice rozvoje venkova

Autor: Jana Poláková, Vera Potop, Josef Holec
ISBN: 9788021330177
NKP-CNB: cnb003175300
OKCZID: 128392787

Citace (dle ČSN ISO 690):
POLÁKOVÁ, Jana. Ochrana přírodních zdrojů v politice rozvoje venkova. 1. vydání. V Praze: Česká zemědělská univerzita, 2020. 250 stran.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.236.156...)