Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2119636 obálek a 525108 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Aplikovaná a krajinná ekologie: základní informace pro stavební obory

Autor: Šlezingr, Miloslav, Vysoké učení technické v Brně
Rok: 2003
ISBN: 9788021425088
NKP-CNB: cnb001292834
OCLC Number: (OCoLC)56855182
OKCZID: 110305344

Citace (dle ČSN ISO 690):
ŠLEZINGR, Miloslav. Aplikovaná a krajinná ekologie: základní informace pro stavební obory. Vyd. 1. Brno: CERM, 2003, 68 s. Učební texty vysokých škol. ISBN 80-214-2508-3.
Zdroj:


Digitální objekty

Národní knihovna České republiky
Česká Digitální knihovnaAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.233.215...)