Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2387920 obálek a 594436 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Impulzová a číslicová technika: laboratorní cvičení

Autor: Biolková, Viera, Jakubová, Ivana a Kolouch, Jaromír
Rok: 2004
ISBN: 9788021425743
NKP-CNB: cnb001301700
OCLC Number: (OCoLC)56869750
OKCZID: 110703419

Citace (dle ČSN ISO 690):
BIOLKOVÁ, Viera, Ivana JAKUBOVÁ a Jaromír KOLOUCH. Impulzová a číslicová technika: laboratorní cvičení. Vyd. 2., upr. a dopl. Brno: Vysoké učení technické, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav radioelektroniky, 2004, 77 s. ISB


Digitální objekty

Moravská zemská knihovna
Česká Digitální knihovna
Národní knihovna České republikyAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (3.80.5...)