Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2326133 obálek a 586937 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Co je život? Duch a hmota. K mému životu.

Rok: 2004
ISBN: 9788021426122
NKP-CNB: cpk20051411879
OCLC Number: 85127203
OKCZID: 110020796

Citace (dle ČSN ISO 690):
SCHRÖDINGER, Erwin. Co je život?: Duch a hmota ; K mému životu. Vyd. 1. V Brně: VUTIUM, 2004. 254 s. Quantum, sv. 2.

Hodnocení: 4.2 / 5 (5 hlasů)      spolupracujeme s CBDB.cz


Anotace

 

Kniha nositele Nobelovy ceny patří k významným vědeckým dílům 20. století. První české vydání knihy "Co je život?" vychází společně s mimořádným dílem "Duch a hmota". Součástí publikace jsou také autobiografické črty, ve kterých autor předkládá fascinující popis svého života a své vědecké práce. Kniha představuje působivý pokus pochopit některé z podstatných záhad života, pokus fyzika, jehož vlastní hluboké poznatky se zasloužily o změnu našeho chápání světa. Kniha je psána se sympatickou, a zároveň s odzbrojující skromností, na úrovni, která ji zpřístupňuje i neodborníkům a mládeži s aspiracemi na povolání vědce. Přitom však zároveň i mnozí vědci přiznali, že je ovlivnily dalekosáhlé ideje, které předkládá tento zcela originálně uvažující, hluboce přemýšlivý fyzik.


Dostupné zdroje

NK Praha
Svaz českých nakladatelů a knihkupců
Československá bibliografická databáze


Přidat komentář a hodnocení

Od: (3.239.56...)