Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2091235 obálek a 514687 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Design and reliability of the connection in 3D electronic systems : short version of Ph.D. Thesis = Návrh a spolehlivost spojení 3D elektronických systémů

Autor: Josef Šandera
Rok: 2004
ISBN: 9788021427969
NKP-CNB: cnb001491836
OCLC Number: (OCoLC)85131475
OKCZID: 110498127

Citace (dle ČSN ISO 690):
ŠANDERA, Josef. Design and reliability of the connection in 3D electronic systems =: Návrh a spolehlivost spojení 3D elektronických systémů. [Brno: VUTIUM, 2004], 32 s. Vědecké spisy Vysokého učení technického v Brně. PhD Thesis,, sv. 275. ISBN 80-
Zdroj: Národní knihovna České Republiky


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (18.206.12...)