Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2447910 obálek a 684889 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Cartusia Brunensis: dějiny královopolského kláštera a jeho proměny v 21. století

Autor: Bukovský, Jan, Mizerová, Alena a Vysoké učení technické v Brně
Rok: 2005
ISBN: 9788021429215
NKP-CNB: cnb001573282
OCLC Number: (OCoLC)68740917
OKCZID: 110010008
Vydání: 1. vyd.

Citace (dle ČSN ISO 690):
Cartusia Brunensis: dějiny královopolského kláštera a jeho proměny v 21. století. 1. vyd. Brno: VUTIUM, 2005. 95 s.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna
Moravská zemská knihovnaAnotace

 

Královopolský kartouz patří k nejvýznamnějším historickým i architektonickým skvostům Brněnska. Byl založen v roce 1375 v období, kterým se zabývá první část publikace, zpracovaná historičkou Milenou Flodrovou. Uvádí čtenáře do období formování pilířů moravské státnosti i brněnských monumentálních památek spojených s moravskou větví Lucemburků. Druhou část tvoří rozsáhlá studie popisující architektonickou strukturu i funkci kartouzu jako celku. Jejím autorem je znalec kartouzské problematiky Prof. Jan Bukovský. Poznámky o funkcích a využívání jednotlivých částí kláštera vycházejí z hluboké znalosti způsobu života, zvyků a poslání otců i bratří kartuziánů v té době. Obě části publikace jsou doplněny poznámkami přibližujícími současné využití objektu, který od roku 1964 používá VUT v Brně. Text je doplněn ilustracemi, obrázky a schématy dokreslujícími detailní popis nejvýznamnějších součástí kartouzu.


Dostupné zdroje

Svaz českých nakladatelů a knihkupců


Přidat komentář a hodnocení

Od: (3.236.51...)