Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2102682 obálek a 520113 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Programovatelné logické obvody a návrh jejich aplikací v jazyku VHDL: počítačové cvičení

Autor: Kolouch, Jaromír
Rok: 2006
ISBN: 9788021432710
NKP-CNB: cnb001692920
OCLC Number: (OCoLC)85162641
OKCZID: 110700610

Citace (dle ČSN ISO 690):
KOLOUCH, Jaromír. Programovatelné logické obvody a návrh jejich aplikací v jazyku VHDL: počítačové cvičení. Vyd. 2., upr. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav radioelektroniky, 2006. 85 s.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky


Digitální objekty

Moravská zemská knihovna
Národní knihovna České republikyAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.218.67...)