Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2172630 obálek a 537283 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Projektové riadenie – nástroj zvyšovania efektívnosti stavebných projektov = Project management - an instrument of effectiveness in the building projects : skrátená verzia habilitačnej práce /

Autor: Petráková, Zora,
Rok: 2008
ISBN: 9788021437869
NKP-CNB: nkc20081833845
OCLC Number: 455841072
OKCZID: 110271216

Citace (dle ČSN ISO 690):
PETRÁKOVÁ, Zora. Projektové riadenie - nástroj zvyšovania efektívnosti stavebných projektov =: Project management - an instrument of effectiveness in the building projects : skrátená verzia habilitačnej práce. Brno: VUTIUM, 2008, 42 s. Vědecké spis
Zdroj:


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

NK Praha


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.235.74...)