Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2413936 obálek a 660546 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Archkomix

Autor: Tomáš Pavlovský, Adéla Podivínská, Tomáš Macháček, Patrik Pohanka
ISBN: 9788021457867
NKP-CNB: cnb003216548
OKCZID: 128352672

Citace (dle ČSN ISO 690):
PAVLOVSKÝ, Tomáš. Archkomix. 1. vydání. V Brně: Vysoké učení technické v Brně, nakladatelství VUTIUM, 2019-. ^^^svazků.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (3.236.124...)