Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2213336 obálek a 558967 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Return self.new

Autor: Aleš Čermák
ISBN: 9788021458031
NKP-CNB: cnb003216049
OKCZID: 128360481

Citace (dle ČSN ISO 690):
ČERMÁK, Aleš. Return self.new. Vydání první. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta výtvarných umění, 2019. 92 stran.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (100.24.125...)