Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2845298 obálek a 853562 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Dynamika sociálno-ekonomických procesov :simulovanie dynamiky v sociálno-ekonomických systémochAutor: Prno Ignác
Rok: 2012
ISBN: 9788022412506
OKCZID: 111945285
Vydání: Vyd. 1.

Citace (dle ČSN ISO 690):
PRNO, Ignác. Dynamika sociálno-ekonomických procesov: simulovanie dynamiky v sociálno-ekonomických systémoch. Vyd. 1. Bratislava: Veda, 2012, 306 s. ISBN 978-80-224-1250-6.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)