Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2210899 obálek a 558540 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

20 rokov samostatnej Slovenskej republiky : jedinečnosť a diskontinuita historického vývoja

Rok: 2013
ISBN: 9788022413138
NKP-CNB: lia001-0458683
OKCZID: 112678296

Citace (dle ČSN ISO 690):
LONDÁK, Miroslav a Slavomír MICHÁLEK. 20 rokov samostatnej Slovenskej republiky: jedinečnosť a diskontinuita historického vývoja. 1. vyd. Bratislava: Veda, 2013, 679 s. ISBN 978-80-224-1313-8.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (34.232.51...)