Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2123776 obálek a 525259 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Šikova ekonomická reforma a Slovensko

Autor: Miroslav Londák
ISBN: 9788022416870
OKCZID: 128018818

Citace (dle ČSN ISO 690):
LONDÁK, Miroslav. Šikova ekonomická reforma a Slovensko =: Šik's economic reform and Slovakia. Bratislava: Veda :, Historický ústav Slovenskej akadémie vied, 2018. 222 stran.
Zdroj:


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (18.232.51...)