Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2848073 obálek a 855536 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Dr. Pavel Blaho : politik a národnoosvetový pracovníkAutor: Miroslav Pekník
ISBN: 9788022419635
OKCZID: 128970565

Citace (dle ČSN ISO 690):
PEKNÍK, Miroslav. Dr. Pavel Blaho: politik a národnoosvetový pracovník. Prvé vydanie. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV, 2022. 367 stran. Monografie a štúdie, zväzok 35.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)