Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2197353 obálek a 553383 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Bezpečnost informačních systémů : metodická příručka zabezpečování produktů a systémů budovaných na bázi informačních technologií

Autor: Petr Hanáček, Jan Staudek
Rok: 2000
ISBN: 9788023854008
NKP-CNB: cnb000886023
OKCZID: 110361666

Citace (dle ČSN ISO 690):
HANÁČEK, Petr a Jan STAUDEK. Bezpečnost informačních systémů: metodická příručka zabezpečování produktů a systémů budovaných na bázi informačních technologií. 1. vyd. Praha: Úřad pro státní informační systém, 2000, 127 s. ISBN 80-238-5400-3.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (34.234.223...)