Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2671637 obálek a 807027 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Atlas Euroregionu Elbe/Labe jako prostředek vzájemného přeshraničního poznávání = Atlas der Euroregion Elbe/Labe als Mittel des gegenseitigen grenzüberschreitenden KennenlernensAutor: Jeřábek, Milan
Rok: 2005
ISBN: 9788023968620
NKP-CNB: cnb001647528
OCLC Number: (OCoLC)85545642
OKCZID: 110256755
Vydání: Vyd. 1.

Citace (dle ČSN ISO 690):
JEŘÁBEK, Milan, Hartmut KOWALKE a Tomáš ORŠULÁK. Atlas Euroregionu Elbe/Labe jako prostředek vzájemného přeshraničního poznávání =: Atlas der Euroregion Elbe/Labe als Mittel des gegenseitigen grenzüberschreitenden Kennenlernens. Vyd. 1. Ústí nad La


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

NK Praha


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)