Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2103892 obálek a 520873 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Amerika očima české literatury od vzniku USA po rok 2000

Autor: Peprník, Jaroslav
Rok: 2002
ISBN: 9788024405797
NKP-CNB: cnb001250712
OCLC Number: (OCoLC)54352608
OKCZID: 110009194

Citace (dle ČSN ISO 690):
PEPRNÍK, Jaroslav. Amerika očima české literatury od vzniku USA po rok 2000. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2002, 477 s. ISBN 80-244-0579-2.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky


Digitální objekty

Národní knihovna České republiky
Česká Digitální knihovnaAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.233.215...)