Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2476998 obálek a 698673 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Principy bioorganické chemie ve vývoji antivirotik a cytostatikAutor: Holý, Antonín a Univerzita Palackého
Rok: 2004
ISBN: 9788024408552
NKP-CNB: cnb001488538
OKCZID: 110021877

Citace (dle ČSN ISO 690):
HOLÝ, Antonín. Principy bioorganické chemie ve vývoji a antivirotik a cytostatik. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2004. 414 s. Monografie.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna
Moravská zemská knihovnaAnotace

 

Učební text vznikl z materiálů postupně shromářděných běhen několikaletého trvání kurzu určeného posluchačům posledních ročníků a účastníkům doktorského studia oborů organické chemie a biochemie Př. fakulty KU v Praze a oboru chemie Př. fakulty UP v Olomouci. Cílem je seznámit s racionálními přístupy ve vývoji látek účinných proti virovým infekcím a proti neoplaziím.


Dostupné zdroje

Svaz českých nakladatelů a knihkupců
Můj antikvariát
Databázeknih.cz


Přidat komentář a hodnocení

Od: (35.153.100...)