Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2287686 obálek a 576897 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Od abstraktu do závěrečné práce : jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humanitních oborech : praktická příručka

Autor: Kubátová, Helena
Rok: 2007
ISBN: 9788024415895
NKP-CNB: cnb001721984
OCLC Number: (OCoLC)187296671
OKCZID: 110260628
Vydání: 4., přeprac. vyd.

Citace (dle ČSN ISO 690):
KUBÁTOVÁ, Helena. Od abstraktu do závěrečné práce: jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humanitních oborech : praktická příručka. 4., přeprac. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 90 s.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna - DNNT - dostupné po registraci
Moravská zemská knihovna
Národní knihovna České republikyAnotace

 

Praktická příručka určená studentům společenskovědních a humanitních oborů, kteří se chtějí a potřebují naučit napsat odborný text.


Dostupné zdroje

NK Praha
Svaz českých nakladatelů a knihkupců


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (3.239.33...)