Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2514595 obálek a 722087 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Speciální pedagogika osob se zrakovým postiženímAutor: Finková, Dita, Ludíková, Libuše, Růžičková, Veronika a Univerzita Palackého
Rok: 2007
ISBN: 9788024418575
NKP-CNB: cnb001801509
OCLC Number: (OCoLC)237073229
OKCZID: 110265084
Vydání: 1. vyd.

Citace (dle ČSN ISO 690):
FINKOVÁ, Dita. Speciální pedagogika osob se zrakovým postižením. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 158 s.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna
Moravská zemská knihovnaAnotace

 

Cílem této publikace je poskytnout těm, kteří jsou již v kontaktu či se teprve připravují na práci s osobami se zrakovým postižením, vhled do základů speciálněpedagogického přístupu k jedincům se zrakovým postižením s akcentem na nezbytná teoretická východiska. Publikace předkládá základní témata, jež je třeba si osvojit před další etapou, a tou je studium specifik práce z pohledu typu pečující instituce, ale i řady dalších faktorů. V práci jsou prezentovány jen klíčové informace a čtenářům je za každou kapitolou doporučen celý soubor publikací, kde mají možnost dalšího detailnějšího prostudování jednotlivých témat.


Dostupné zdroje

NK Praha
Svaz českých nakladatelů a knihkupců
Československá bibliografická databáze


Přidat komentář a hodnocení

Od: (3.238.72...)