Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2390480 obálek a 597931 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Zemědělství a krajina : cesty k vzájemnému souladu

Autor: Šarapatka, Bořivoj
Rok: 2008
ISBN: 9788024418858
NKP-CNB: cnb001797201
OCLC Number: (OCoLC)228782948
OKCZID: 110264642
Vydání: 1. vyd.

Citace (dle ČSN ISO 690):
ŠARAPATKA, Bořivoj a Urs NIGGLI. Zemědělství a krajina: cesty k vzájemnému souladu. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2008, 271 s. ISBN 978-80-244-1885-8.


Anotace

 

Kniha se snaží zpracovat problémy současné zemědělsky intenzivně využívané krajiny, popsat možná opatření na orné půdě, trvalých travních porostech, v sadech i vinicích. Neprodejné.


Dostupné zdroje

NK Praha
Svaz českých nakladatelů a knihkupců


Přidat komentář a hodnocení

Od: (3.80.5...)
 
 
 

Seznam literatury