Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2476998 obálek a 698676 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Rostliny pod mikroskopem: základy anatomie cévnatých rostlinAutor: Vinter, Vladimír
Rok: 2008
ISBN: 9788024419725
NKP-CNB: cnb001817527
OCLC Number: (OCoLC)271611070
OKCZID: 110117696
Vydání: 1. vyd.

Citace (dle ČSN ISO 690):
VINTER, Vladimír. Rostliny pod mikroskopem: základy anatomie cévnatých rostlin. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2008. 186 s.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna
Moravská zemská knihovna
Česká Digitální knihovnaDalší vydání

  • 2., dopl. vyd. Rok vydání: 2009Anotace

 

Učební pomůcka je určena především pokročilejším studentům středních škol. Při zpracování mikrofotografické přílohy byly použity různé mikroskopické techniky - nejčastěji mikroskopie v procházejícím světle a rastrovací elektronová mikroskopie. Neprodejné.


Dostupné zdroje

NK Praha
Svaz českých nakladatelů a knihkupců


Přidat komentář a hodnocení

Od: (3.87.33...)