Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2172652 obálek a 537283 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Dynamika smlouvy v deuteronomistickém zpracování dějin: historické pozadí, projevy a další působení

Autor: Chalupa, Petr, Univerzita Palackého
Rok: 2008
ISBN: 9788024421438
NKP-CNB: cnb001931404
OCLC Number: (OCoLC)436260956
OKCZID: 110234014

Citace (dle ČSN ISO 690):
CHALUPA, Petr. Dynamika smlouvy v deuteronomistickém zpracování dějin: historické pozadí, projevy a další působení. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2008. 170 s. Monografie.
Zdroj:


Digitální objekty

Moravská zemská knihovna
Národní knihovna České republiky
Česká Digitální knihovnaAnotace

 

Publikace je monografickou studií v oboru biblické teologie. Zprostředkuje pohled do dílny biblické teologie, a to zkoumáním fenoménu dynamických proměn konceptu "smlouvy" v biblické tradici, zejm. v deuteronomistickém zpracování dějin. Nepodává jen pohled na "výsledky" či jejich interpretace, ale i průhledy na povahu samého zpracovávaného materiálu, na postupy biblické exegeze a na hlediska uplatňovaná při výkladu starověkých textů a jejich kontextů., přitom průběžně nabízí i uvedení do dějin dosavadního bádání a do jeho aktuálních otázek.


Dostupné zdroje

NK Praha
Svaz českých nakladatelů a knihkupců


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (34.229.119...)