Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2089073 obálek a 513394 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Assessing science for understanding - constructivist approach =: [Hodnocení v přírodovědných předmětech - konstruktivistický přístup]

Autor: Nezvalová, Danuše, Univerzita Palackého, Program Socrates
Rok: 2009
ISBN: 9788024422190
NKP-CNB: cnb001865951
OCLC Number: (OCoLC)403684168
OKCZID: 110269800

Citace (dle ČSN ISO 690):
NEZVALOVÁ, Danuše. Assessing science for understanding - constructivist approach =: [Hodnocení v přírodovědných předmětech - konstruktivistický přístup]. 1st ed. Olomouc: Palacký University, 2009, 109 s. ISBN 978-80-244-2219-0.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky


Digitální objekty

Národní knihovna České republiky
Česká Digitální knihovnaAnotace

 

Publikace je zaměřena na aktuální problematiku hodnocení výuky v přírodovědných předmětech z pozice konstruktivistického přístupu. Jde o moderně pojatou příručku, která je založena na koncepcích současné pedagogiky. Je zpracována ve dvou jazykových verzích – anglické a české, což vytváří předpoklad pro její širší použití v rámci mezinárodní spolupráce. Neprodejná publikace.


Dostupné zdroje

NK Praha
Svaz českých nakladatelů a knihkupců


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (18.206.12...)