Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2323376 obálek a 585616 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Antická státověda v díle M.T. Cicerona

Autor: Dostalík, Petr
Rok: 2009
ISBN: 9788024422800
NKP-CNB: cnb002006853
OCLC Number: (OCoLC)481044158
OKCZID: 110402673
Vydání: 1. vyd.

Citace (dle ČSN ISO 690):
DOSTALÍK, Petr. Antická státověda v díle M.T. Cicerona. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2009. 163 s. Monografie.


Digitální objekty

Národní knihovna České republiky
Česká Digitální knihovnaAnotace

 

Publikace zkoumá ústavu a státní zřízení pozdní římské republiky tak, jak jsou zachyceny v dílech M. T. Cicerona De re publica a zejména De legibus. Publikace posuzuje vliv řecké filozofie, zejména Platóna, na formování římských představ o státu, používá Ciceronovo dílo jako pramen poznání skutečného ústavního života antického Říma jeho doby. Rozborem jednotlivých institutů římské ústavy se snaží popsat základní principy jejího fungování. Cílem autora je prokázat, že spis De legibus je dílo čistě římské, založené na římské tradici a na římských ústavních zvyklostech a že vzhledem k Ciceronově vzdělání a životním osudům může jeho dílo sloužit jako pramen poznání vlivu řecké filozofie na římské právo, ale může mnohé napovědět i o praktickém fungování římské republikánské ústavy.


Dostupné zdroje

NK Praha
Svaz českých nakladatelů a knihkupců


Přidat komentář a hodnocení

Od: (3.235.139...)