Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2918734 obálek a 883945 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Akční pole sociální práce III. :aktuální otázky sociální práce a sociální pedagogiky : [recenzovaný sborník z konference]Rok: 2009
ISBN: 9788024424491
NKP-CNB: cnb002104383
OCLC Number: (OCoLC)641523795
OKCZID: 110571439
Vydání: 1. vyd.

Dostupné také jako: pdf  


Citace (dle ČSN ISO 690):
Akční pole sociální práce III: aktuální otázky sociální práce a sociální pedagogiky : [recenzovaný sborník z konference]. 1. vyd. Editor Tomáš KADLEC, editorka Zdenka NOVÁKOVÁ. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2009. 231 s.


Digitální objekty

Moravská zemská knihovna v Brně (dostupné pouze v této knihovně)Anotace

 

Sborník z 3. ročníku konference pořádané PdF UP, která se snaží přispět k tomu, aby vzdělání, široký přístup k informacím a reflexe praxe napomohly profesionálům v sociálních a zdravotních službách.


Dostupné zdroje

Svaz českých nakladatelů a knihkupců
NK Praha


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)