Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2747094 obálek a 845224 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Český jazyk v Paraguayi: studie o jazykovém kontaktu a zánikuAutor: Zajícová, Lenka
Rok: 2010
ISBN: 9788024424606
NKP-CNB: cnb002165530
OCLC Number: (OCoLC)713797316
OKCZID: 110780762
Vydání: 1. vyd.

Citace (dle ČSN ISO 690):
ZAJÍCOVÁ, Lenka. Český jazyk v Paraguayi: studie o jazykovém kontaktu a zániku. 1. vyd. V Olomouci: Univerzita Palackého, 2010. 300 s. Monografie.


Digitální objekty

Moravská zemská knihovna v Brně (dostupné pouze v této knihovně)
Národní digitální knihovna (dostupné pouze v této knihovně)Anotace

 

Monografie zkoumá mluvu českých krajanů v Paraguayi se zvláštním zřetelem k jevům způsobeným jazykovým kontaktem (především se španělštinou a ukrajinštinou, ale také s dalšími přistěhovaleckými jazyky a s indiánským jazykem guaraní) a jevům způsobeným neúplným osvojením jazyka a jazykovou atrofií. Analýza si všímá také různých nářečních východisek krajanů (český, moravský a volyňský původ). Úvodní kapitoly pojednávají o historii českého osídlení v Paraguayi, současné situaci české komunity a o faktorech, které ovlivňují uchování, nebo naopak opuštění jazyka a posun k jazyku dominantnímu - španělštině.


Dostupné zdroje

NK Praha
Svaz českých nakladatelů a knihkupců


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)