Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2157924 obálek a 530605 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Apoštol Pavel a Písmo: sborník příspěvků z konference

Autor: Apoštol Pavel a Písmo (2009 : Olomouc, Česko), Tichý, Ladislav, Opatrný, Dominik, Univerzita Palackého
Rok: 2009
ISBN: 9788024424651
NKP-CNB: cnb002093670
OCLC Number: (OCoLC)614295348
OKCZID: 110582132

Citace (dle ČSN ISO 690):
TICHÝ, Ladislav, ed. a OPATRNÝ, Dominik, ed. Apoštol Pavel a Písmo: sborník příspěvků z konference. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2009. 222 s. Sborníky.
Zdroj:


Digitální objekty

Národní knihovna České republiky
Česká Digitální knihovnaAnotace

 

Sborník přináší 15 příspěvků z konference Apoštol Pavel a Písmo, konané ve dnech 4.–5. 6. 2009 u příležitosti roku sv. Pavla. Přispěli do něj autoři z různých konfesí, pestré je i spektrum přístupů, s kterými jednotliví badatelé k osobě apoštola národů přistoupili. Největší část příspěvků se zaměřuje na vybrané důležité pojmy Pavlovy teologie: smlouva, smíření, zákon, expiace, svoboda, a spojení milost a pokoj. Další část se věnuje Pavlovu vztahu k prorockému fenoménu v bibli, konkrétně k proroku Izajášovi. Třetí skupina příspěvků obrací pozornost k Pavlovu obrazu v ostatních knihách Nového zákona, u apoštolských otců a v apokryfech. Kniha je určena čtenářům zajímajícím se o teologii a biblistiku, kazatelům a všem, kteří se chtějí více dozvědět o nejnovějším dění v pavlovském bádání.


Dostupné zdroje

Svaz českých nakladatelů a knihkupců
NK Praha


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (34.238.190...)