Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2242297 obálek a 563595 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Aktuální problémy výuky fyziky na střední škole

Autor: Holubová, Renata,
Rok: 2011
ISBN: 9788024427409
NKP-CNB: cnb002193643
OKCZID: 110923164

Citace (dle ČSN ISO 690):
HOLUBOVÁ, Renata. Aktuální problémy výuky fyziky na střední škole. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011, 91 s. Studijní texty. ISBN 978-80-244-2740-9.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

NK Praha


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.216.79...)