Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2197761 obálek a 553616 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Psychologické aspekty paliativní péče

Autor: Kupka, Martin
Rok: 2012
ISBN: 9788024429311
NKP-CNB: cnb002341709
OCLC Number: (OCoLC)794207907
OKCZID: 111299902

Citace (dle ČSN ISO 690):
KUPKA, Martin. Psychologické aspekty paliativní péče. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011, 134 s. Monografie. ISBN 978-80-244-2931-1.


Anotace

 

Cílem této knihy je čtenářku či čtenáře seznámit s některými hlavními oblastmi paliativní péče, které jsou nedílně propojeny s psychologií a psychoterapií. Text může pomoci se základní orientací v oblasti doprovázení umírajících a jejich rodinných příslušníků. Autor si rovněž klade za cíl, aby čtenářka či čtenář vstoupili do kontaktu s vlastní smrtí. Bez tohoto "živého" vztahu k vlastní smrtelnosti je osobní angažovanost v oblasti paliativní péče značně problematická. Text by měl vyvolat rovněž zájem čtenáře či čtenářky jít více do hloubky a pokusit se některé oblasti dále zpřehlednit vlastním studiem. Ono zpřehlednění budu dozajista nutné, pokud dotyčný či dotyčná bude mít zájem v oblasti paliativní péče pracovat, třeba právě jako psycholog, sociální pracovník či terapeut.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

NK Praha
Svaz českých nakladatelů a knihkupců


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (23.21.4...)