Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2172687 obálek a 537283 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Přesná renesance v české architektuře 19. století : dobová diskuse o slohu

Autor: Martin Horáček
Rok: 2012
ISBN: 9788024429786
NKP-CNB: cnb002368268
OKCZID: 111543634

Citace (dle ČSN ISO 690):
HORÁČEK, Martin. Přesná renesance v české architektuře 19. století: dobová diskuse o slohu. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. 363 s. Monografie.
Zdroj:


Anotace

 

Kniha Přesná renesance v české architektuře 19. století: Dobová diskuse o slohu je první českou samostatnou publikací věnovanou jednomu z nejpopulárnějších slohových proudů v architektuře 19. století, zvanému v dobové publicistice přesná renesance. Jeho stoupenci pokládali za ideální výtvarné východisko pro soudobou tvorbu italskou architekturu 15.-16. století a svou volbu podporovali nejrůznějšími argumenty estetickými i odkazováním na technologické a politické souvislosti tvoření. Kniha rozebírá názory, vyjádřené vodborném tisku pražskými architekty, srovnává je s postoji kritiků a historiků umění a zasazuje je do souvislostí středoevropské debaty o umění zejména šedesátých až osmdesátých let 19. století, kdy sloh v rakouské monarchii převládal.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

Svaz českých nakladatelů a knihkupců


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (35.168.112...)