Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 1908250 obálek a 477793 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Arbeitsblätter zur Einführung in die Kunstgeschichte

Autor: Černý, Jiří
Rok: 2013
ISBN: 9788024434070
NKP-CNB: cnb002466855
OKCZID: 112170146

Citace (dle ČSN ISO 690):
ČERNÝ, Jiří. Arbeitsblätter zur Einführung in die Kunstgeschichte. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013, 72 s. ISBN 978-80-244-3407-0.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky


Anotace

 

Katedra germanistiky Univerzity Palackého v Olomouci se snaží zavedením oboru Němčina jako jazyk humanitních věd zabránit, aby se zapomnělo na německou vzdělanost v Česku, historický vývoj stávající republiky a badatelskou činnost, jež vždy byly s němčinou úzce spjaty. Proto vznikly i tyto pracovní listy. Pomocí četby autentických textů se mají studentky a studenti prvního ročníku naučit rozumět textům z oblasti dějin umění. Mimoto by si měli osvojit minimální slovní zásobu, díky níž budou schopni hovořit, psát či diskutovat o dílech z oblasti architektury, sochařství, malby a grafiky. Vybrané články a hesla je navíc obeznámí s nejdůležitějšími výtvarnými díly různých stylů.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

Svaz českých nakladatelů a knihkupců


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (54.210.158...)