Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2908869 obálek a 878736 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Advanced methods for landslide assesment using GIS :PhD thesis summary = Pokročilé metody pro posuzování půdnich [sic] sesuvů použitím GIS : autoreferát disertační práceAutor: Marjanović Miloš
Rok: 2013
ISBN: 9788024434780
NKP-CNB: cnb002462992
OCLC Number: (OCoLC)852383251
OKCZID: 112081812
Vydání: 1. vyd.

Citace (dle ČSN ISO 690):
MARJANOVIĆ, Miloš. Advanced methods for landslide assesment using GIS: PhD thesis summary = Pokročilé metody pro posuzování půdnich [sic] sesuvů použitím GIS : autoreferát disertační práce. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013, 32


Anotace

 

Tato disertační práce byla vypracována v prezenční formě doktorského studia na Katedře geoinformatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

Svaz českých nakladatelů a knihkupců


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)