Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2208572 obálek a 558279 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Možnosti intervence u osob se specifickými poruchami chování a poruchami chování 1

Autor: Hutyrová, Miluše, Boďová, Veronika a Růžička, Michal
Rok: 2013
ISBN: 9788024437231
NKP-CNB: cnb002528628
OCLC Number: (OCoLC)870288257
OKCZID: 112631855

Citace (dle ČSN ISO 690):
BOĎOVÁ, Veronika, Miluše HUTYROVÁ a Michal RŮŽIČKA. Možnosti intervence u osob se specifickými poruchami chování a poruchami chování 1. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013, 103 s. Studijní opory. ISBN 978-80-244-3723-1.


Anotace

 

Předkládaná studijní opora Možnosti intervence u osob se specifickými poruchami chování a poruchami chování I je zaměřena na terminologické vymezení poradenské a terapeutické intervence u cílových skupin, vedení rozhovoru, možnosti využití psychoterapie i socioterapie, individuální a skupinovou práci i práci s rodinou. Opora vymezuje jednotlivé projevy specifické poruchy chování v kontextu vývoje jedince. Konkrétně se zaměřuje na možnosti intervence u žáků se specifickými poruchami chování v podmínkách speciální školy pro tyto žáky a shrnuje možnosti intervence u daných skupin v podmínkách neškolských institucí.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

Svaz českých nakladatelů a knihkupců


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (34.234.223...)