Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2180769 obálek a 541465 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Mikroprocesorová technika

Autor: Henkl, Milan
Rok: 2014
ISBN: 9788024440637
NKP-CNB: cnb002651924
OKCZID: 115060843

Citace (dle ČSN ISO 690):
HENKL, Milan a Zuzana VESELÁ. Mikroprocesorová technika. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014, 72 s. Studijní opora. ISBN 978-80-244-4063-7.
Zdroj:


Anotace

 

Skripta jsou složena ze dvou, logicky na sebe navazujících částí - mikroprocesorová technika a programování 8051. Mikroprocesorová technika poskytuje studentům odbornou orientaci ve vlastnostech a použití číslicových a logických obvodů, znalosti o jejich syntéze a analýze. V mikroprocesorové technice se studenti prakticky seznamují se stavbou a strukturou mikroprocesorů, jejich jednotlivých částí a jejich funkcí. V programování je student hlouběji seznámen s programováním světového jednočipu řady 8051 v jazyku symbolických adres. Poslední část je zaměřena na praktické seznámení s jinými jednočipy - fy Atmel.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

Svaz českých nakladatelů a knihkupců


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (35.172.233...)