Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2198133 obálek a 553845 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

El espaňol hablado en América

Autor: Černý, Jiří
Rok: 2015
ISBN: 9788024441900
NKP-CNB: cnb002661583
OKCZID: 117333506

Citace (dle ČSN ISO 690):
ČERNÝ, Jiří. El español hablado en América. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014, 199 s. Monografie. ISBN 978-80-244-4190-0.


Anotace

 

Kniha je věnována latinskoamerické španělštině, tj. těm variantám španělštiny, které se vyvinuly na území amerického kontinentu, a je rozdělena do tří částí. První část (kapitoly 1-3) obsahuje stručný historický úvod, základní informace o dělení latinskoamerické španělštiny do jednotlivých dialektologických oblastí a o hlavních zdrojích, z nichž se vyvíjela. Druhá část (kapitoly 4-6) je věnována fonetické, gramatické a lexikální složce. Nejrozsáhlejší třetí část (kapitoly 7-12) podává základní informace o španělštině v jednotlivých zónách. Jsou to: Karibská oblast, Mexiko, Střední Amerika, Andské země, Chile a Laplatská oblast. Ve všech těchto případech je důraz kladen především na charakteristickou slovní zásobu a frazeologii dané oblasti.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

Svaz českých nakladatelů a knihkupců


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (34.205.93...)